skip to Main Content

PSK-G高速精密筒夾刀桿FIG1

應用於:
▼一般銑削/鑽孔加工
▼高精度銑削/鉸孔加工
偏擺精度:≦0.005mm.
使用高速全圓螺帽
動平衡等級:≦G2.5/30.000RPM(BT30) / ≦G2.5/25.000RPM(BT40)

PSK-G 高速全圓螺帽

ORDER NO.ØDLM
訂購編號
PSK10G3018.0M22*1.25P
PSK13G3521.0M28*1.5P
PSK16G4024.8M32*1.5P
PSK20G5025.0M40*1.5P
PSK25G5526.0M45*1.5P

PSK-G 全圓板手

ORDER NO.ØDL
訂購編號
PSK10G30145
PSK13G35155
PSK16G40175
PSK20G50195

PSK-G 全圓板手 (PAT.P.)

ORDER NO.ØDL
訂購編號
PSK10G30185
PSK13G35185
PSK16G40194
PSK20G50209
PSK25G55214

規格尺寸

ORDER NO.FIGRANGEØDØD1LNUTWRENCH
訂購編號夾持範圍螺帽板手
BT30-PSK10-045G1Ø 2 – 10303045PSK10GPSK10G
BT30-PSK10-060G60
BT30-PSK10-090G90
BT30-PSK10-130G130
BT30-PSK13-060G1Ø 3 – 13353560PSK13GPSK13G
BT30-PSK13-075G75
BT30-PSK13-090G90
BT30-PSK13-130G130
BT30-PSK16-060G1Ø 3 – 16404060PSK16GPSK16G
BT30-PSK16-090G90
BT30-PSK16-130G130
BT30-PSK20-060G1Ø 3 – 20505060PSK20GPSK20G
BT30-PSK20-090G90
BT30-PSK25-090GØ 4 – 25555590PSK25GPSK25G
BT40-PSK10-060G1Ø 2 – 10303060PSK10GPSK10G
BT40-PSK10-090G90
BT40-PSK10-120G120
BT40-PSK10-150G234150
BT40-PSK10-165G165
BT40-PSK10-200G36200
BT40-PSK13-060G1Ø 3 – 13353560PSK13GPSK13G
BT40-PSK13-090G90
BT40-PSK13-120G120
BT40-PSK13-150G240150
BT40-PSK13-165G165
BT40-PSK13-200G42200
BT40-PSK16-060G1Ø 3 – 16404060PSK16GPSK16G
BT40-PSK16-090G90
BT40-PSK16-120G120
BT40-PSK16-150G246150
BT40-PSK16-165G48165
BT40-PSK16-200G50200
BT40-PSK20-060G1Ø 3 – 20505060PSK20GPSK20G
BT40-PSK20-090G90
BT40-PSK20-120G120
BT40-PSK20-150G255150
BT40-PSK20-200G200
BT40-PSK25-080G1Ø 4 – 25555580PSK25GPSK25G
BT40-PSK25-120G120
BT40-PSK25-150G150
BT40-PSK25-200G200

 

ORDER NO.FIGRANGEØDØD1LNUTWRENCH
訂購編號夾持範圍螺帽板手
BT50-PSK10-105G1Ø 2 – 103030105PSK10GPSK10G
BT50-PSK10-135G135
BT50-PSK10-150G234150
BT50-PSK10-165G165
BT50-PSK10-200G36200
BT50-PSK13-105G1Ø 3 – 133535105PSK13GPSK13G
BT50-PSK13-135G135
BT50-PSK13-150G240150
BT50-PSK13-165G165
BT50-PSK13-200G42200
BT50-PSK16-065G1Ø 3 – 16404065PSK16GPSK16G
BT50-PSK16-105G105
BT50-PSK16-135G135
BT50-PSK16-150G150
BT50-PSK16-165G246165
BT50-PSK16-200G200
BT50-PSK16-250G48250
BT50-PSK16-300G52300
BT50-PSK20-105G1Ø 3 – 205050105PSK20GPSK20G
BT50-PSK20-135G135
BT50-PSK20-150G150
BT50-PSK20-165G255165
BT50-PSK20-200G200
BT50-PSK20-250G58250
BT50-PSK20-300G60300
BT50-PSK25-105G1Ø 4 – 255555105PSK25GPSK25G
BT50-PSK25-135G135
BT50-PSK25-150G150
BT50-PSK25-165G260165
BT50-PSK25-200G200
BT50-PSK25-250G62250
BT50-PSK25-300G64300
Back To Top