skip to Main Content

直結式自動夾頭附勾扳手

Description / Code No.TypeCapacityN.W. (kg)
mminch
103008BT30-APU08-800.3-830.021.5
103013BT30-APU13-1100.3-1330.021.5
104008BT40-APU08-850.3-830.021.5
104013BT40-APU13-950.3/1330.021.5
104016BT40-APU16-1303-1630.021.5
105013BT50-APU13-1100.3-1330.021.5
105013-1BT50-APU13-1800.3-1330.021.5
105016BT50-APU16-1303-1630.021.5
113008NT30-APU08-800.3-830.021.5
113013NT30-APU13-1000.3-1330.021.5
114008NT40-APU08-850.3-830.021.5
114013NT40-APU13-900.3-1330.021.5
114016NT40-APU16-1303.1630.021.5
115013NT50-APU13-1200.3-1330.021.5
115016NT50-APU16-1303.1630.021.5

帶刀柄式

擁有可搭配不同刀柄座規格之多重選擇;當您使用於綜合切削機時,它能讓您迅速的更換。

Description
/ Code No.
TypeCapacityMale TaperB

mm

D

mm

E

mm

F

mm

G

mm

Weight (g)
mminch
127088S0.3-81/64-5/16MT260.537.5M6 P1.03010398
1271313S0.3-131/64-1/2MT380.550.5M8 P1.253815958
1271616S3-161/8-5/8MT38557M8 P1.2543161252

 

Back To Top